Тернопільелектропостач

Інформація щодо порядку подання споживачами звернень, скарг, претензій

Споживач- фізична особа, утому числі фізична особа – підприємець, або юридична особа, що купує електричну енергію для власного споживання.
Звернення- запит споживача на отримання інформації та/або консультації щодо постачання електричної енергії та пов'язаних з постачанням електричної енергії послуг.
Скарга– виражене споживачем у письмовій, електронній або усній формі незадоволення щодо постачання електричної енергії та/або надання пов'язаних з постачанням електричної енергії послуг з вимогою поновлення його прав, порушених діями (бездіяльністю) електропостачальника, а також захисту законних інтересів споживача.
Претензія– вимога споживача до енергопостачальника про усунення порушень умов договору, у тому числі щодо якості послуг з постачання та про відшкодування збитків, завданих електропостачальником внаслідок таких порушень.

• Споживач у разі порушення його прав та законних інтересів першочергово має звернутись до учасника роздрібного ринку зі зверненням/скаргою/претензією щодо усунення таким учасником порушення та відновлення прав та законних інтересів споживача.

• До звернення/скарги/претензії споживач має додати наявні оригінали рішень або копії рішень, які приймалися за його зверненням/скаргою/претензією раніше, а також за наявності інші документи, необхідні для розгляду звернення/скарги/претензії, які після його (її) розгляду повертаються споживачу.


• Якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, учасник роздрібного ринку може у строк не більше 3 календарних днів звернутися до споживача за додатковою інформацією, яка необхідна йому для повного та об’єктивного розгляду звернення/скарги/претензії.


• У разі ненадання споживачем необхідної інформації (документів), пояснень щодо обставин, зазначених у зверненні/скарзі/претензії, учасник роздрібного ринку має надати споживачу роз’яснення (відповідь) виходячи з наявної у нього інформації. Ненадання споживачем додаткової інформації не є підставою для відмови учасником роздрібного ринку у розгляді звернення/скарги/претензії споживача.

Як подати звернення/скаргу/претензію
Споживач може подати звернення/скаргу/претензію будь – яким зручним способом: усно, письмово, шляхом надсилання електронного листа чи при особистому відвідуванні підрозділів Товариства.
Усні звернення/скарги/претензії можуть бути надані до:
 • Кол-центру за номером телефону 0-800-50-47-57;
 • Центру обслуговування користувачів одного з підрозділів Товариства при здійсненні особистого візиту;
 • посадових осіб Товариства при особистому прийомі.
Письмові та електронні звернення/скарги/претензії можуть бути надіслані/передані шляхом:
 • засобів поштового зв’язку на адресу відповідного підрозділу Товариства;
 • особистого вручення при відвідуванні одного з підрозділів Товариства;
 • електронної адреси Товариства kanc@tepo.com.ua;
 • електронної адреси ІКЦ Товариства ikc@tepo.com.ua.
 • надсилання повідомлення (онлайн–звернення) за допомогою форми зворотного зв’язку на веб сайті Товариства http://tepo.com.ua/;
 • за допомогою мобільного додатка «Енергетика Онлайн» (EnergyOnline), завантаживши його з Google Play.
Вимоги до оформлення звернення/скарги/претензій
•Повинно бути вказано:
– для побутового споживача:прізвище, ім’я, по батькові, адреса, особовий рахунок;
– для юридичного споживача, фізичної особи - підприємця:
назва, юридична адреса, адреса знаходження об’єкта електропостачання.
•Виклад суті порушеного питання пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;
• Письмове звернення/скарга/претензія повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. При поданні звернення/скарги/претензії в електронному вигляді також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронним зв’язком не вимагається.
Розгляд звернення/скарги.
Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніше як через 10 днів від дня його надходження.
• Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження.
• Звернення, які не потребують додаткового вивчення, – від 1 до 15 днів з дня їх отримання.
• Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівником встановлюється термін, необхідний для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів. 
На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочений від встановленого законодавством терміну.
Особистий прийом керівництва ТОВ «Тернопільелектропостач»
Особистий прийом споживачів керівництвом Товариства проводиться за попереднім записом у дні та години, що визначені графіком, за адресою:
м. Тернопіль, просп. Злуки, 2В
Попередній запис на прийом споживачів здійснюється за номером телефону: 52-30-09.
Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення
• Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду.
• Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, воно в той же термін повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями.
Вирішення спорів
При виникненні спірних питань, пов’язанихзпостачанням електричної енергії та/або надання пов'язаних з постачанням електричної енергії, послуг,а саме:
 • з’ясуванням розміру оплат;
 • розрахунку пільгових норм;
 • перерахунку призначених субсидій;
 • нарахованої вартості електроенергії;
 • незгоди з діями працівників ТОВ «Тернопільелектропостач», 
 • претензій до якості обслуговування та з інших питань
споживач може звернутися до КОЛ-Центру за телефоном 0 800 50 47 57 та ІКЦ на E-mail:ikc@tepo.com.ua
У разі не вирішення питання шляхом переговорів, - із письмовою заявою безпосередньо на поштову адресу Товариства: 46016, м. Тернопіль, просп. Злуки, 2В, або на електронну адресу kanc@tepo.com.ua (електронне звернення);
В заяві слід зазначити:
 • прізвище, ім’я, по-батькові заявника, назву заявника - юридичної особи;
 • поштова адреса;
 • номер особового рахунку;
 • виклад питання, яке викликає спір;
 • суть прохання, очікуваного наслідку звернення.
Можете скористатись формою звернення на сайті, а також надіслати електронного листа на адресуkanc@tepo.com.ua.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Тернопільелектропостач" — надає універсальні послуги, а саме - постачання електроенергії населенню та малим непобутовим споживачам міста Тернополя та всіх населених пунктів області.

© 2021, всі права захищено
9